spirit of interaction

Ga naar de inhoud

spirit of interaction helpt mensen om hun werk zinvoller, effectiever, efficiënter en prettiger te maken.

APK-training functioneringsgesprekken
Voor veel leidinggevenden en medewerkers staan de beoordelings- of functioneringsgesprekken voor de deur. Belangrijke gesprekken waarin leidinggevende en medewerker terugkijken op de afgelopen periode en in veel gevallen afspraken maken over de komende periode. De ervaring leert dat het aanscherpen van de gespreksvaardigheden en het tegen het licht houden van procedures vruchten afwerpen.
Immers, door routine - tijdsdruk - andere prioriteiten wil de kwaliteit van dit gesprek in veel gevallen afnemen. Anders gezegd: we gaan van onbewust bekwaam naar onbewust onbekwaam.

Een APK-training beoordelings- of  functioneringsgesprekken helpt u om uw kennis,vaardigheden en houding aan te scherpen.

Als u op de afbeelding hiernaast klikt krijgt u een presentatie met daarin:
  • informatie over nut en noodzaak van deze APK-training,
  • voorbeelden van omgang met het beoordelings- of functioneringsgesprek,
  • een checklist,
  • korte uitleg over de diverse opties binnen deze training.

Klik hier voor de brochure van deze APK-training.

Wij bieden uiteraard ook de volledige training aan: effectieve functioneringsgesprekken voeren. Klik hier voor meer informatie over deze training.

inloggen cursisten
APK trainingen
APK-trainingen zijn erop gericht u binnen een korte tijd op een effectieve, indringende en leuke manier verschillende vaardigheden 'op te laten poetsen'.
Klik hier voor meer informatie.


laatste nieuwsbrief
open trainingen
Resultaatgericht onderhandelen:
5 & 26 juni 2018 te Utrecht
18 september & 9 oktober 2018 te Utrecht
31 oktober & 21 november te Utrecht
Conflicthantering voor professionals
6 april en 20 april 2018 te Utrecht
4 & 25 juni te Utrecht
19 september & 10 oktober te Utrecht
1 & 22 november te Utrecht
conflicthantering voor professionals
uitgelicht
Conflicten zijn normaal en verhogen de dynamiek binnen een organisatie en verhelderen de relaties tussen mensen. Ze brengen gesprekken tussen mensen op gang en ze geven u bijvoorbeeld de gelegenheid om kennis te nemen van andere gezichtspunten. Achteraf blijken die vaak een aanvulling te zijn op uw eigen gezichtspunten. Maar onopgeloste sluimerende conflicten hebben ook een negatieve invloed: Mensen voelen zich beledigd, de communicatie wordt zeer formeel en ineffectief, mensen trekken hun conclusies en nemen (geestelijk) ontslag.

Deze training conflicthantering voor professionals kent een aantal onderdelen;
  • het voortraject,
  • twee bijeenkomsten van één hele dag
  • en een natraject.
De doorlooptijd van de training is ongeveer 8 weken. Om u zoveel mogelijk te laten oefenen en de veiligheid zo optimaal te houden werken we met kleine groepen van ongeveer 8-10 personen.
Transistorstraat 31 - 1322CK - Almere
036 751 9733
Terug naar de inhoud